06 51888208 wietske@humotion.nl

Purpose

Door aan te sluiten op de purpose, de bedoeling, de Why?, komt er bezieling in het werk. Vaak hebben medewerkers bewust gekozen voor de organisatie vanwege de purpose, een keuze waar emotie een rol speelt.
De purpose van Humotion heeft drie kernen.

Perspectief

Iedereen acteert vanuit zijn of haar eigen perspectief, zijn of haar waarheid. Ik gun iedereen daarin de OEN-houding, Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Want niemand kent de waarheid. Humotion laat je vanuit een ander perspectief kijken, leert je om je oordeel uit te stellen.
Dat verrijkt. Dat geeft purpose.

Maatschappelijk belang

Mijn opdrachtgevers komen voornamelijk uit de not for profit. Ik ga harder lopen voor verandering in het sociale domein. Al helemaal als het gaat om een betere toekomst voor kinderen. 
Om zo ook te werken aan een  betere toekomst voor mijn eigen (pleeg)kinderen.

Duurzaam

Veranderen is al lastig genoeg. Dus laat het dan duurzaam zijn. Duurzaam door realistische stappen te vragen. Duurzaam door te laten ontstaan vanuit dialoog en besef van urgentie i.p.v. op te leggen.

En persoonlijk duurzaam leven. 

De gekozen foto is genomen in Brabant, dit bos en weiland is in bezit van onze familie, nu de derde generatie. Een stuk natuur waar ik sterk mee verbonden ben, inclusief kleinschalige veeteelt. Hopelijk nog generaties lang een bron van rust en reflectie.