06 51888208 wietske@humotion.nl

Verander coach

Veel organisaties en teams hebben te maken met een veranderopgave. Vaak onder externe druk, soms omdat de oorsponkelijke bedoeling, de purpose, uit zicht is geraakt. Wat de reden ook is, de veranderopgave vraagt altijd om beweging naar ander gedrag. Daar lever ik als coach graag mijn bijdrage aan, dat gewenste gedrag concretiseren en tot uitvoering laten brengen.

Coach verandertraject

Als een verandering gewenst is, de invulling nog niet helder is en de urgentie door de directie of het bestuur gevoeld wordt, ga ik graag in gesprek met zowel de leidinggevenden als de medewerkers. Om te horen en te voelen wat nodig en haalbaar is. Om input te leveren aan een realistisch veranderdoel. Gebaseerd op gewenste waarden, gewenst gedrag. Als coach zie ik, koppel ik terug en pleeg ik -gedrags-interventies. Om het vliegwiel aan te zwengelen. En om evoor te zorgen dat ik weer weg kan.

Coach leidinggevende

Als leidinggevende heb je een belangrijke opdracht in een verandertraject. Helder zijn over de onontkoombaarheid van de verandering en zelf laten zien wat -met vallen en opstaan- wordt verwacht. Dus naast de dagdagelijkse inhoud ook het vaak taaie proces van verandering. Waarbij je als leidinggevende ook regelmatig zoekende bent. Dan is het plezierig om af te kunnen reflecteren en te sparren. Over wat al goed gaat, waar oude patronen je soms toe verleiden, wat helpt en wat niet.

Coach team

Of het nu een zelfsturend team is of niet, soms zit een team “vast”. Niet vanuit onwil, vaak omdat ingesleten patronen niet bijdragen aan het gewenste resultaat of gewenst gedrag. Dan is het plezierig als een coach nieuwsgierige vragen kan stellen, andere perspectieven kan bieden en door interventies het team zelf kan laten bedenken hoe het anders kan. Om zo weer nieuwe manieren te vinden om als team te opereren. Waarbij ruimte ontstaat voor¬† afspraken over “zo zijn onze manieren”.

De gekozen foto is genomen in Scheveningen, waar ik ook woon. De kano wil door de branding, de golven en de stroming maken het moeilijk. De constante beweging in de foto spreekt mij aan. Om in rustiger water te komen is doorzettingsvermogen nodig.
Ook bij een verandering kan het fijn zijn om een duwtje van een coach te krijgen.